Regulamentul Campaniei

„Ia-ti bani de vacanta”

Campania se desfasoara in perioada 08 – 19 iunie 2016 (inclusiv)

Ia-ti bani de vacanta

 1. Organizatorul campaniei

Oganizatorul  campaniei este Credit Fix IFN  S.A., persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, identificata prin CUI 34048860, J40/1169/2015 cu sediul in Bld. Basarabia, Nr.250, Corp Administrativ, Etaj 3, Sector 3, Bucuresti. Credit Fix IFN S.A. este o Institutie Financiara Nebancara, care functioneaza in baza Legii nr.93/2009, actului constitutiv si actelor emise de autoritatea de reglementare, Banca Nationala a Romaniei. Numarul autorizatiei BNR RG-PJR-43-110296/06.05.2015. Autorizatia de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrari Actelor cu Caracter Personal Nr. 34755/2015.

 1. Locul de desfasurare a campaniei

Campania se desfasoara exclusiv pe site-ul  www.creditfix.ro.

Campania promotionala se deruleaza potrivit prevederilor  prezentului regulament.

 1. Obiectul si durata campaniei

Obiectul campaniei il constituie aplicarea unei reduceri  de 50% din dobanda standard, aplicata pentru primul creditul oferit de către organizator unui client. Reducerea promotionala nu se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare.

Campania se desfasoara in perioada 08 – 19 iunie 2016 (inclusiv).

 1. Dreptul de participare

La campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman cu varsta peste 18 ani care indeplineste conditiile de creditare de la punctul 6 si care nu au sau nu au avut un credit la Credit Fix IFN S.A.

Nu pot participa la campanie persoanele care au un contract de credit in derulate incheiat cu Credit Fix IFN S.A în calitate de organizator sau au avut o cerere de credit respinsa de către organizator  in ultimele 30 de zile.

Nu pot participa la campanie angajatii Credit Fix IFN S.A. si cei ai furnizorilor de servicii implicati in campanie.

Persoanele juridice nu pot participa la campanie.

 1. Modul de desfasurare

Pentru a beneficia  de reducerea promotionala paricipantii trebuie sa inregistreze o cerere de credit pe site-ul www.creditfix.ro si sa finalizeze aplicatia, inclusiv incarcarea pe site a documentelor precăzute la punctul 6, pana cel tarziu la ora 23:59 a zilei de 19 iunie 2016. Documentele se pot trimite pana la termenul mentionat si pe adresa de email contact@creditfix.ro.

Analiza cererilor si comunicarea rezultatelor se vor face in termen de 1 zi lucratoare. Virarea sumelor pentru creditele aprobate se va face  in termen de 1 zi lucrătoare de la data aprobării, in functie de banca la care are cont clientul.

 1. Conditiile de participare

Conditiile de participare sunt conditiile generale de acordare a creditelor de catre Credit Fix IFN:

 1. Conditii de eligibilitate:

           Institutia acorda credite numai clientilor ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Persoane fizice, cetateni romani, rezidenti in Romania
 • Persoane ce realizeaza urmatoarele tipuri de venituri: Salariu, Pensie, Chirie.
 • Navigatori,Indemnizatie crestere copil;
 • Varsta de minim 18 ani impliniti;
 • Veniturile sa fie incasate cu frecvenţa lunara intr-un cont bancar care are ataşat un card de debit;
 • Venitul lunar incasat in contul bancar are o valoare de cel putin 500 RON;
 • Sa aiba un numar de telefon mobil personal si o adresa de e-mail valida, personala;
 1. Caracteristicile creditului
 • Moneda in care se acorda creditul, se pune la dispoziţie şi se ramburseaza: RON;
 • Valoarea creditului: 100 – 1.500 RON, conform solicitării clientului. Suma aprobată la creditare poate fi diminuata de către organizator în urma analizei cererii de credit, caz în care se va solicita acordul clientului pentru suma aprobată.
 • Perioada de creditare: 5 – 65 zile, conform solicitării clientului. Perioada poate fi modificata de către organizator în urma analizei cererii de credit, caz în care se va solicita acordul clientului pentru noua perioadă modificată de creditare.
 • Modalitate de rambursare şi plata a dobanzii: intr-o singura tranşa, la data implinirii termenului pentru care a fost acordat creditul.
 • 0,6%/zi Dobanda promotionala fixa pe zi, pentru contractele de credit incheiate in perioada 08 – 19 iunie 2016 (inclusiv).
 • 0% Comisioane. Nu se percep alte comisioane in afara dobanzii.
 • 0% Comision de rambursare anticipata.
 • 1,2%/zi dobanda penalizatoare pentru intarzieri peste termenul de scadenta.
 1. Acordarea creditelor

Credit Fix IFN SA isi rezerva dreptul de a aproba sau de a respinge o cerere de credit, in urma analizei, efectuate in conformitate cu normele interne si generale de creditare.  De asemenea sumele aprobate si perioadele de creditare pot fi modificate in urma analizei posibilitatilor  de plata ale clientului, dupa informarea si cu acordul acestuia.

 1. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

 1. Dispozitii finale

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru  inconvenientele sau prejudiciile create de intreruperile/disfunctionalitatile providerului de internet, sau nefunctionarea serverelor  partenerilor si furnizorilor de servicii. De asemenea Credit Fix IFN nu garantează compatibilitatea tuturor dispozitivelor conectate la internet cu site-ul sau.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament fara un anunt prealabil.

Regulamentul promotiei este disponibil pentru toate persoanele interesate pe site-ul organizatorului www.creditfix.ro  Sectiunea Regulament Campanie.